Ons verhaal begint eind 2019 met één vrouw.

Caroline Struik-Kramer is van jongs af aan gefascineerd door crimineel gedrag en richtte eind 2019 Beyond bars Institute op. 

Ze ziet criminaliteit als een symptoom en gaat graag op zoek naar de oorzaak om dit ongewenste gedrag te voorkomen. Als jonge docent op een middelbare school richtte zij zich met name op leerlingen met ongewenst gedrag. Ze toonde interesse in waar dit gedrag vandaan kwam en motiveerde hen om het juiste pad te kiezen en hielp hen daar te komen. Later in haar carrière, als psychiatrisch verpleegkundige, koos Caroline bewust voor de forensische psychiatrie.

In 2012 startte zij samen met haar echtgenoot thuiszorgorganisatie Altijd Zorg Aanwezig, gespecialiseerd in psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek. Samen met 800 medewerkers verleenden zij zorg aan circa 4000 cliënten. In 2018 is de organisatie overgedragen aan de grootste thuiszorgorganisatie van Nederland.

Caroline wilde zich meer gaan richten op (ex) gedetineerde burgers en 1 jaar alter werd Beyond Bars Institute opgericht. Als Internationaal NLP Trainer gecombineerd met haar ervaring in het werken met mensen met crimineel gedrag, ontwikkelde zij een educatief programma. In oktober 2020 trad Emma Molenaar in de functie van directeur Australië in dienst bij Beyond Bars Institute.

Ondertussen worden gelijkgestemde trainers verzameld. Gepassioneerde mensen met affiniteit voor de doelgroep en het gevangeniswezen. 

Zij hebben hetzelfde motto: Transformeer de planeet naar een toekomst waar we allemaal graag deel van willen uitmaken.

Samen willen we het programma naar zoveel mogelijk gevangenissen in de wereld brengen.

Wij van Beyond Bars Institute willen bijdragen aan een veiligere toekomst voor iedereen en (ex) gedetineerde burgers begeleiden naar een beter leven voor zichzelf en voor de mensen om hen heen.